Oy Hydrocell Ltd on vuonna 1993 perustettu innovaatioyritys

  • Toimipaikka Järvenpäässä
  • Pitkäaikainen yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa

Kehittää, valmistaa ja myy

  • Harjalämmönsiirtimiä ja lämmöntalteenotto-järjestelmiä (LTO)
  • Teollisuuden CO2 suodattimet
  • Polttokennoja ja polttokennotekniikkaa

Päätoimintamme keskittyy tällä hetkellä innovatiivisen harjalämmönsiirtimen sovelluksiin. Lämmöntalteenottoratkaisumme mahdollistaa energian talteenoton kohteissa, joissa hukkalämpöä ei aikaisemmin ole voitu hyödyntää. Hydrocell pyrkii pohjoismaiden johtavaksi lämmönsiirtimien toimittajaksi innovatiivisilla tuotteillaan sekä jatkuvalla tutkimusyhteistyöllä yliopistojen ja liikemaailman kanssa.