Polttokennot sopivat moneen käyttösovellutukseen. Polttokennon etuna akkuihin ja polttomoottoriin verrattuna ovat mm. hyvä energiatiheys, äänettömyys, ympäristöystävällisyys ja riippumattomuus fossiilisista polttoaineista.

Polttokenno tuottaa sähköä polttoaineesta käyttämällä ilmassa olevaa happea hapettimena. Kennossa ei varsinaisesti ”pala” mitään, vaan sähköä syntyy kennossa tapahtuvien hapetus/pelkistys-reaktioiden seurauksena. Sähkön lisäksi syntyy lämpöä. Vetyä käytettäessä syntyy reaktiotuotteena vettä, metanolikennoissa syntyy lisäksi hiilidioksidia.