Sisäilman merkitys

Ihminen viettää paljon aikaa sisätiloissa, jolloin sisäilman laadulla on tärkeä merkitys hyvinvointimme kannalta.

Sisäilman laatu vaikuttaa elämäämme monilla tavoilla, joita emme aina edes tiedosta. Sisäilmaan vapautuu epäpuhtauksia tilan käytöstä ja käyttäjistä sekä rakennus- ja sisustusmateriaaleista.

Mikäli tilan ilmanvaihto on riittämätön tai tilassa tapahtuva toiminta aiheuttaa sisäilmaan liialti epäpuhtauksia, tästä aiheutuu ihmisille fyysisiä oireita kuten päänsärkyä, väsymystä, iho-oireita ja limakalvojen oireita. Korkea, yli 1000 ppm:n hiilidioksidipitoisuus voi aiheuttaa erityisesti väsymyksen tunnetta ja keskittymisvaikeuksia.

Yöllä makuuhuoneen hiilidioksidipitoisuus nousee hengityksestä vapautuvan hiilidioksidin vaikutuksesta. Tämä saa ilman tuntumaan tunkkaiselta ja voi pahimmillaan heikentää unen laatua.

Aikaisemmin ei hiilidioksidin poisto sisäilmasta ole ollut mahdollista, ainoa tapa hiilidioksiditason kontrollointiin on ollut ilmanvaihdon kasvattaminen. UniqFresh ilmanpuhdistimet pystyvät poistamaan myös liian korkeita hiilidioksidipitoisuuksia, jolloin puhdistettu sisäilma on jopa laadukkaampaa kuin ulkoa otettava korvausilma.

Hiilidioksidin merkitys sisäilman laadun heikentäjänä

Ilmassa on happea 21% eli noin 210 000 ppm. Jos ilmanvaihtoa ei olisi huoneessa laisinkaan, nousee n. 15m2 makuuhuoneen hiilidioksidipitoisuus yhden ihmisen vaikutuksesta lähes 4000 ppm tasolle ja samalla happipitoisuus laskee n. 205 000 ppm:ään. Hapen osuus ei siis juurikaan muutu, mutta sisäilman hiilidioksidipitoisuus vaikuttaa jo unen laatua heikentävästi. Hapen puute ei siis pilaa sisäilmaa vaan tunkkaisen ja ”hapettoman” olotilan selittää kohonnut hiilidioksiditaso.

Todellisuudessa kaikissa tiloissa tapahtuu ainakin pientä ilmanvaihtoa rakenteiden epäjatkuvuuskohdista, vaikka korvausilmaventtileitä ei olisi. Valitettavan usein korvausilmamäärät ovat kuitenkin riittämättömiä tilan käytön suhteen. Uniqfresh ilmanpuhdistimella sisäilman laatu paranee helposti ja nopeasti.

Puhdas ilma on terveyden ja viihtyvyyden kannalta tärkeää kaikille.

Perintötekijät, sukupuoli, ikä, fyysinen ja henkinen hyvinvointi sekä elintavat vaikuttavat siihen, kuinka ihmiset herkistyvät ilmansaasteille. Suurimmalle osalle ilmansaasteet eivät aiheuta merkittävää terveyshaittaa. Viihtyisyyshaitat ja ärsytysoireet sen sijaan ovat yleisiä. Herkkiä ilmansaasteille ovat hengitys- ja sydänsairaat, sekä pienet lapset ja vanhukset.

Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa yskää, nuhaa, hengenahdistusta, toimintakyvyn heikkenemistä, hengityselinten tulehdus- ja ärsytysoireita, astmaoireiden pahenemista ja astmakohtausten lisääntymistä. Epäpuhtauksille altistuminen voi myös lisätä hengitysteiden herkkyyttä muille ärsykkeille, kuten pakkasilmalle tai siitepölyille.

Ilmanlaatua heikentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi liikenne, energiantuotanto, teollisuus, puun pienpoltto ja kaukokulkeuma. Tällä hetkellä haitallisimpana ilmansaasteena pidetään pienhiukkasia. Muita merkittäviä kaupunki-ilman saasteita Suomessa ovat muun muassa karkeat hiukkaset ja typen oksidit.

Ilman epäpuhtauksia pyritään vähentämään säädöksin, tekniikkaa kehittämällä ja säästämällä energiaa. Jokainen voi myös omilla valinnoillaan ja toiminnallaan vaikuttaa puhtaamman ilman puolesta.