Harjalämmönsiirrinpatterit mahdollistavat joustavan ja kustannustehokkaan lämmön talteenoton uusissa ja vanhoissa kiinteistöissä. Monipuolisen valikoimamme tuotteita ovat muun muassa:

 • Hajautettu LTO – nestekiertoiset tehopatterit
 • PILP – LTO:n hyödyntäminen rakennuksessa ilman tuloilmaa
 • Huippuimurikatos – LTO ja PILP helposti asennettavissa paketissa
 • Kanavapatteri – maalämmöllä esilämmitys ja jäähdytys

Hajautettu LTO

Sovellukohteet: Teollisuuskiinteistöt, julkiset tilat, likaiset ja kosteat poistot

Kenelle:

 • Poistoilmakanavan lämmöntalteenotolle
 • Tuloilman lämmittäminen
 • Sekä jälkiasennuksena että saneerauksen yhteydessä
 • Sinulle jota kiinnostaa lyhyet takaisinmaksuajat
 • Sinulle jolle vähäinen huollontarve on tärkeätä

Käyttö: HCell patterit voidaan suunnitella osaksi nestekiertoista LTO-piiriä tai asentaa itsenäisinä komponentteina jäähdytys tai lämmitys tarpeeseen. Patterit soveltuvat niin poistokanavan lämmöntalteenottoon kuin tuloilman esilämmitykseen.
LTO – ratkaisu koostuu usein poistoilmapatterista sekä tuloilmapatterista joiden välillä lämpö siirretään. Hydrocellin ainutlaatuinen harjatekniikka mahdolllistaa lämmöntalteenoton ympärivuotisesti.

Ei tuloilmaa? Keskitetyn tuloilmakanavan puuttuessa Hydrocell on yhteistyökumppaniensa kanssa luonut PILP-ratkaisun.
Tekniset tiedot

 • Pyydä tekniset tiedot yhteydenottolomakkeemme kautta.

Patterin asennus

 • Kanavat -lämmönsiirrin voidaan asentaa suoraan kanavaan tai kanavan osaksi
 • Tasauskammio -asennettavissa modulaarirakenteen ansiosta ahtaisiinkin tulo- tai poistoilmakammioihin
 • Ilmanvaihtokoneet – harjalämmönsiirrin voidaan asentaa ilmanvaihtokoneen väliosaan, joko tehtaalla tai IV- konehuoneessa
 • Kotelo – tuloilmapatteri voidaan asentaa raitisilmasäleikön ulkopuolelle erilliseen eristettyyn tuloilmakatokseen

HCell LTO -yksiköt PILP -kohteisiin

Hydrocellin HCell LTO yksiköt soveltuvat hyvin poistoilmalämpöpumppu ( PILP ) kohteisiin. Vaihtoehtoina ovat mm. huippuimurikatos ja puhallinkatos tai poistoilmakammioon asennettava LTO puhallin + kammiopatteriyksikkö tai ullakkotiloihin soveltuva paloluokiteltu puhallin + ullakkopatteriyksikkö.

Sovelluskohteet: Asuinkiinteistöt, liikekiinteistöt, teollisuuskiinteistöt, julkiset tilat, likaiset ja kosteat poistot

Kenelle:

 • huippuimurilla varustettuihin kiinteistöihin
 • kiinteistön lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen
 • vuosittaisten säästöjen optimoijille

Käyttö: PILP järjestelmä mahdollistaa lämmön siirtämisen HCell pattereita hyödyntäen kiinteistön lämmitysveteen tai käyttöveteen.

HCell LTO PILP patterit mitoitetaan kiinteistön ilmamäärien ja halutun höyrystintehon mukaisesti.

Hydrocell tarjoaa myös NAAVATAR – LTO kokonaisjärjestelmiä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tekniset tiedot

 • Pyydä tekniset tiedot meidän yhteydenottolomakkeemme kautta.

HCell huippuimurikatos ja puhallinkatos

LTO huippuimuri on tehokas ja helppo ratkaisu yksittäiseksi huippuimuriksi tai poistoilmakoneeksi. Tyypillisiä asennuskohteita ovat mm. keittiöiden ja teollisuuden poistoilmakoneet, kerrostalojen PILP ratkaisut sekä muut erillispoistot.

HCell LTO huippuimuri voidaan toimittaa huippuimurin kanssa ( HIP ) tai ilman ( HIK ). Huippuimurikatoksen patteri on mitoitettu ilmavirran mukaisesti  joko mitoitettavan LTO hyötysuhteen mukaan tai voimassa olevan ekoasetuksen määrittämän minimihyötysuhteen 68% mukaan.
HCell puhallinkatos on oikea ratkaisu silloin, kun LTO poistoilmakone  hautaan  liittää useampaan poistoilmakanavaan.  Esimerkiksi  tilanteessa, jossa vesikatolla on kolme huippuimuria, joilla on sama aikaohjelma, poistot voidaan kanavoida yhteen HCell puhallinkatokseen.

Huippuimurikatoksen ja puhallinkatoksen mitoitus

Mitoitusajo kannattaa pyytää Hydrocelliltä lähettämällä mitoituspyyntö osoitteeseen info@hydrocell.fi

Mitoitusta varten tarvitaan vähintään seuraavat tiedot: Ilmamäärä ja poistoilman lämpötila.

Jos kyse on nestekiertoisesta  LTO – piiristä ( tuloilma- poistoilma ) voimme mitoittaa LTO-yksikön  LTO piirille suunniteltujen nestevirtauksen ja lämpötilojen mukaisesti.

Hydrocell voi myös tehdä LTO – piirin mitoituksen annettujen ilmamäärien perusteella ( tulo / poisto ) .

Kammiopatteri

Sovelluskohteet: Asuinkiinteistöt, liikekiinteistöt, teollisuuskiinteistöt, julkiset tilat

Kammiopatteri muistuttaa kaksiosaisena rakenteena (patteri- ja puhallinosa) huippuimurikatosta, mutta harjapatterin modulaarisuuden ansiosta se voidaan tuoda pala palalta ja koota suoraan poistoilmakammioon oli sinne johtava kulku kuinka vaikea ja ahdas tahansa. Näin säästytään ylimääräisiltä purkutöiltä ja vaihtoehtoisilta kattotöiltä LTO laitteistolle.
Tämän lisäksi kammioasennuksen jälkeen huolto tapahtuu sisätiloissa, eikä katolle tarvitse turhaan kiivetä.

Kanavapatteri

Sovelluskohteet: Asuinkiinteistöt, liikekiinteistöt, teollisuuskiinteistöt, julkiset tilat

Hydrocell kanavapatteri on ilmavaihtokanaviston osaksi asennettava viilennys-/lämmityspatteri. Harjalämmönsiirtimistä koostuvan rakenteensa ansiosta ilmapuolen painehäviö on markkinoiden alhaisin, jolloin jo olemassa oleva ilmanvaihtopuhallin riittää eikä koneistoa/puhallinta tarvitse vaihtaa.

Kenelle:

 • Sinulle, jolla on pienet ilmamäärät ja toivot nopeita takaisinmaksuaikoja.
 • Sinulle, joka toivot säästöjä investointikustannuksissa harjatekniikan pienen painehäviön ansiosta.
 • Kanavakohtaiseen lämmitykseen ja viilennykseen
 • Myös pienemmille kiinteistöille

Kanavapatterin edut

 • Integroitu ja helppo kokonaisratkaisu
 • Tehokas harjalämmönsiirrinpatteri viilennykseen ja lämmitykseen
 • Alhainen ilma- ja nestepuolen painehäviö
 • Kondenssinpoistoyhde, RST
 • Puhdistusluukut
 • Sinkitty, kestävä suorakaidekanava

Tekniset tiedot

 • Koot: 300*300 mm tai 250*250 mm
 • Tarkempia teknisiä tietoja löydät esitteestämme.