Harjalämmönsiirrin on uudenlainen siirrintyyppi, joka on kehitetty vuosien yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa. Harjalämmönsiirrintä käytetään esimerkiksi lämmöntalteenotto- ( LTO ), jäähdytys-, lämmitys- ja höyrystin- / lauhdutinsovellutuksissa. Harjalämmönsiirrin on ainutlaatuinen, tehokas ja mukautuva neste-kaasu –lämmönsiirrin lukuisiin eri käyttötarkoituksiin. Kaasupuolen suuren lämmönsiirtopinta-alan muodostavat lukemattomat ohuet kupari- tai alumiinilangat. Toisaalta nestepuolella saavutetaan hyvä lämmönsiirtokerroin alhaisillakin virtausnopeuksilla johtuen putkien kierteisestä rakenteesta.

Harjalämmönsiirtimen rakenne

Harjalämmönsiirrinelementti koostuu lukuisista kupari- tai alumiinilangoista, jotka on kierretty kahden tai useamman putken väliin. Lankojen pituus eli siirrinelementin halkaisija voidaan valita väliltä 40 – 80 mm. Putken materiaalina voidaan käyttää kuparia, titaania, ruostumatonta- tai haponkestävää terästä tai alumiinia, riippuen asiakkaan vaatimuksista. Tavallisimmat putkikoot kuparille ovat 10 ja 12 mm, titaanille 8 mm, RST/HST –putkille 10 mm ja alumiinille 12 mm. Myös muita putkikokoja on vaivatta saatavilla.

Harjalämmönsiirrin koostuu useasta harjalämmönsiirrinelementistä, jotka on yhdistetty tehotarvetta vastaavaksi kokonaisuudeksi. Joustavan moduulirakenteen ansiosta saadaan lämmönsiirrin mitoitettua juuri asiakkaan toivomien tila- ja tehovaatimusten mukaisesti.

Harjalämmönsiirtimen edut

  • Huurteensieto – harjasiirrinpatterilla ei ole sulatustarvetta, jolloin saavutetaan parempi COP-kerroin eli parempi vuosihyötysuhde
  • Modulaarisuus – Ilmanvaihtojärjestelmissä harjalämmönsiirtimen asennuspaikka voidaan valita vapaasti. Asennus voidaan tehdä suoraan ilmanvaihtokanavaan, kanavanosaksi, tulo- tai poistoilmakammioihin, IV-koneiden koneenosaksi tai erilliseen tulo- tai poistoilmakatokseen. Patteri voidaan koota paikan päällä myös ahtaisiin paikkoihin.
  • Harjalämmönsiirtimen ainutlaatuisen rakenteen ansiosta voidaan suora harjaelementti muotoilla kierukaksi, U:n tai O:n muotoiseksi, minkä johdosta tilan käyttö on aina mahdollisimman edullista ja tilaa säästävää. Myös nesteyhteiden lukumäärä ja reitti ovat helposti valittavissa tarpeen mukaan.
  • Hyvä hyötysuhde – suuri pinta-ala takaa erinomaisen hyötysuhteen
  • Pieni painehäviö – Koska harjalämmönsiirtimen kaasupuolen painehäviö on pieni, voidaan siirrin asentaa saneerauskohteissa puhaltimia vaihtamatta.
  • Liankestävyys – sopii rakenteensa johdosta hyvin myös likaiselle ilmalle. Se ei tukkeudu helposti ja hyvin likaisenakin sen painehäviön kasvu on maltillista, koska ilman virtaussuuntaa ei ole rajattu ja ilma löytää aina uuden reitin mitä pitkin se voi kulkea siirtimen läpi.
  • Hygienia – Harjalämmönsiirrin voidaan tulopuolella asentaa ennen tuloilmasuodattimia, jolloin sen samalla toimii esisuodattimena ja esilämmittimenä. Tämän ansiosta kanavisto ja suodattimet pysyvät kuivina, mikä puolestaan estää haitallisten mikrobien sekä homeen synnyn suodattimeen
  • Helppohuoltoisuus – tarvittaessa huolto onnistuu helposti painepesurilla avattavien huoltoluukkujen kautta
  • Myös massavirtasäätökohteisiin – toimii alhaisilla virtausnopeuksilla laminaarialueella